Faaliyet Alanlarımız

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI FAALİYET ALANLARIMIZ

Faaliyet Alanlarımız

Aile Hukuku alanında; Evlilik sözleşmelerinin hazırlanması, Aile içinde çıkan ihtilaflar sebebiyle ortaya çıkan boşanma ve mal paylaşımı davaları..
Şirketler Hukuku alanında; lisans, franchise, alım-satım ve distribütörlük sözleşmeleri başta olmak üzere, tüm ticari sözleşmelerin hazırlanmasında..
Kentsel Dönüşüm sürecinde uygulanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca kat..
Satın alma ve satış sözleşmelerinde kamu ihale hukukuna tabi idareler ve Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş belediye iştirak şirketleri ve..
Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlara, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile Toplu İş Hukuku alanında menfaatler dengesini..
AGB Ak Barak Avukatlık Ortaklığı olarak internet ve medya iletişim araçları üzerinden yayın hizmeti veren kurum ve şirketler ile e-ticaret hizmeti sunan..
AGB olarak satış sözleşmeleri, acentelik ve distribütörlük sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, satın alma sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, hizmet ve..
Tüketicinin Korunması Hukuku alanında uzun yıllara dayalı bilgi ve tecrübemiz ile danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmetleri sağlamaktayız. Mal ve..
Kamu ihaleleri, sağlık, reklamcılık, çevre, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, bankacılık ve finans başta olmak üzere çeşitli konulara ilişkin idare..
Mal ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik reklam, kampanya, promosyon, piyango, çekiliş ve sosyal medya faaliyetleri yürüten şirketlere..
Türkiye’de faaliyet göstermeyi planlayan yabancı yatırımcılara şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşu, iş ortaklıklarının gerçekleştirilmesi, teşvik alınması..
Hangi sektörde ya da ekosistemde faaliyet gösterecek olursa olsun, paydaşlara şirket kuruluşunda, ortak girişim ve işbirliği oluşturulması ve bu..
Ticari sır, marka, patent, telif hakları dahil olmak üzere fikri mülkiyete konu her türlü hakların tescili ve koruması, bunlara ilişkin devir, temlik ve lisans..
Beyaz yaka suçları ile yolsuzlukla mücadele, rüşvetin, mobbing, cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarının önlenmesi, çıkar çatışmalarının önlenmesi ve..
Doğal kaynakların yerinde kullanılarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi ve devamlı ve sürdürülebilir olmasının sağlanabilmesi amacına yönelik olarak..
Doğrudan satış faaliyetleri kapsamındaki danışmanlık ve dava süreçlerinde uzun yıllara dayalı önemli bir tecrübeye sahip olan Avukatlık büromuzun bu alanda..