ÇEVRE HUKUKU VE ATIK YÖNETİMİ

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI ÇEVRE HUKUKU VE ATIK YÖNETİMİ
ÇEVRE HUKUKU VE ATIK YÖNETİMİ
Doğal kaynakların yerinde kullanılarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi ve devamlı ve sürdürülebilir olmasının sağlanabilmesi amacına yönelik olarak çevre hukukuna dair tüm konularda danışmanlık sağlamakta; yerel ve uluslararası mevzuata uyum desteği sağlamak başta olmak üzere, müvekkillerimize, atık yönetimi, atıkların toplanması ve bertarafı, atıkların ithalat ve ihracatı, üretim tesisi kurulması, çevre hukuku mevzuatına uyumun sağlanması konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (“ÇED”) hakkında olası uyuşmazlıkların çözümünde destek veriyoruz.
- FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ