KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uygulamaları AGB Ak Barak Avukatlık Ortaklığı’nın uzmanlaştığı en önemli alanlardan biridir. Müvekkillerimize, kişisel verilerin korunması kapsamında Türkiye ve Avrupa Birliği Mevzuatı ile uygulamaları doğrultusunda KVK Uyum Programı hazırlamakta, bu program doğrultusunda müvekkillerimizin şirket içi risklerini belirleyerek gerekli önlemlerin alınması, politikaların oluşturulması, farkındalık eğitimi verilmesi ve şirket içi denetim mekanizması kurulması konularında destek vermekteyiz.

Ayrıca Şirket uygulamasının mevzuata uygun hale getirilmesi için gerekli tüm aydınlatma ve açık rıza metinleri, bildirimler, politika ve ilgili tüm belgelerin hazırlanması işlerini gerçekleştirmekte, kişisel veriler ile ilgili soruşturma ve davalarda müvekkillerimizi temsil etmekte ve bu konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ayrıca mevzuatın getirdiği yükümlülüklere uyum için teknik uzmanların da dahil olduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Projeleri yürütmekteyiz. Uyum Projeleri kapsamında sağlanan hizmetler:

- Bilgilendirme eğitimi
- Kişisel veri envanterinin çıkarılması
- Boşluk analizi
- Uyum Danışmanlığı
- Proje Yönetimi

Olarak sıralanabilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uyumluluk projesinin tamamlanmasından sonra Kanun’un uygulanması kapsamında, kişisel verilerin korunması eğitimlerinin güncellenmesi, hukuki uyuşmazlıklardan doğabilecek idari para cezaları ve tazminat taleplerine yönelik itirazların gerçekleştirilmesi, davaların takibi ve müvekkillerin KVKK kapsamında akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi güncel gelişmeler takip edilerek gerçekleştirilmektedir.
- FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ