SÖZLEŞMELER HUKUKU

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI SÖZLEŞMELER HUKUKU
SÖZLEŞMELER HUKUKU
AGB olarak satış sözleşmeleri, acentelik ve distribütörlük sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, satın alma sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, hizmet ve danışmanlık sözleşmeleri, e-ticaret sözleşmeleri, gayrimenkul sözleşmeleri ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere, her sektörde ve her nitelikte sözleşmeler hazırlamak ve incelemek konusunda engin tecrübeye sahibiz.

Erişilebilir olmanın hukukçuların en önemli niteliklerinden biri olduğunu benimsemiş ve içselleştirmiş olan bir Avukatlık Ortaklığı olarak; sözleşme süreçlerini ve müzakerelerini mevzuat ve güncel hukuki uygulamaları dikkate alarak ve uyuşmazlık önleyici bakış açısıyla, iş dünyasının hızlı temposuna, komplike yapısına ve müvekkillerinin ticari beklentilerine uygun biçimde yürütüp ve sonuçlandırıyoruz.
- FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ