AİLE VE MİRAS HUKUKU

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI AİLE VE MİRAS HUKUKU
AİLE VE MİRAS HUKUKU
Aile Hukuku alanında; Evlilik sözleşmelerinin hazırlanması, Aile içinde çıkan ihtilaflar sebebiyle ortaya çıkan boşanma ve mal paylaşımı davaları, Evlilik içi veya evlilik dışı çocukların soybağına ilişkin davalar, Evlat edinme, Vasi tayini ve kayyımlık Davalarında avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Miras Hukuku alanında ıse 35 yıla varan tecrübemizle Vasiyet ve miras sözleşmelerinin hazırlanması, Mirasçılığın tespiti davaları, Saklı paya tecavüz halinde tenkis davaları, Mirasçılardan mal kaçırma halinde tasarrufun iptali davaları,

Belirli mal bırakma (belirli mal vasiyeti), mirasçı atama, mirasçılıktan çıkarmaya (ıskat) ilişkin uyuşmazlıklar, Mirasın açılması, iştirak halinde mülkiyetten paylı mülkiyete veya miras taksimi yolu ile münferit mülkiyete geçilen durumlarda doğan uyuşmazlıklar konularında avukatlık hizmeti sağlamaktayız.
- FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ