DAVA, İCRA TAKİPLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI DAVA, İCRA TAKİPLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ
DAVA, İCRA TAKİPLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ
AGB; müvekkillerini, her türlü arabuluculuk ve sulh görüşmelerinde temsil eder, dava ve icra takibi hizmetleri kapsamında, müvekkillerini ticaret mahkemeleri, iş mahkemeleri, fikri haklar hukuk ve ceza mahkemeleri, tapu kadastro hâkimlikleri, sulh hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri nezdinde ve savcılık soruşturmalarında temsil etmektedir.

Müvekkillerini Türk Mahkemeleri’nin yanı sıra tahkim heyetleri nezdindeki uyuşmazlıklarda da temsil etmektedir. Ekip olarak; ticari ilişkilerden ve sözleşmelerden doğan tüm davaların takibi ile alacakların tahsilinde ve uyuşmazlık çözümünün her alanında hizmet sunmaktayiz.

Sözleşmenin Feshi, Sözleşmeden Doğan Sorumluluğa İlişkin Alacak ve Tazminat Davaları İş Sözleşmelerinden Kaynaklanan İşçilik Alacağı, Tazminat ve İşe İade Davaları Sendika Yetki Tespitine İtiraz Davaları Ürün Ve Hizmetlerdeki Ayıplar Başta Olmak Üzere Üretici Ve Satıcının Sorumluluğuna İlişkin Tüketici Davaları ve Ticari Davalar, Akdi ve Kanuni İpotek Davaları, İnşaat, Ruhsat, Kiralama İşlemleri ile 2B Arazileri Başta Olmak Üzere Tüm Gayrimenkul Davaları Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Davaları Haksız Rekabet Davaları Reklam Kurulu Kararlarına İtirazlar ve Davalar Distribütörlük Sözleşmelerinin Feshi ile Portföy Tazminatı Davaları Ticari Sırrın İfşası ve Gizlilik Yükümlülüğünün İhlali Davaları Bilgi Güvenliğinin İhlali ve Siber Suçlara İlişkin Davalar Sosyal Medyada İtibar Suikastına İlişkin Tazminat ve Ceza Davaları Sınai Haklar Kapsamında Marka ve Endüstriyel Tasarım Davaları Fikir Ve Sanat Eserleri Kapsamındaki Fikri Haklara İlişkin Davalar Vergi Davaları İflas ve Konkordato Davaları AGB’nin tecrübeli olduğu dava türlerindendir.
- FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ