Etik Değerlerimiz

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI ETİK DEĞERLERİMİZ

Etik Değerlerimiz

AGB Ak Barak Avukatlık Ortaklığı olarak mesleğimizi icra ederken başta Anayasa olmak üzere, Avukatlık Kanunu ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına uygun faaliyet göstermeyi taahhüt ederiz. Ayrıca; aşağıda belirtmiş olduğumuz etik ilkeleri benimsediğimizi belirtir; müvekkillerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın da bizimle çalışırken bu ilkeleri dikkate almalarını isteriz.

Best Legal Defense

Erişilebilirlik İlkesi

Best Legal Defense

Bilgi Güvenliği ve Gizlilik İlkesi

Best Legal Defense

Müvekkil Odaklı, Eşit Hizmet İlkesi

Best Legal Defense

Şeffaflık ve Dürüstlük İlkesi

Best Legal Defense

Çıkar Çatışmalarını Önleme İlkesi

Best Legal Defense

Hukukun Üstünlüğünü Gözeterek Hizmet Sunma İlkesi

Best Legal Defense

Dezavantajlı Bireyleri Gözetme ve Destekleme İlkesi

Best Legal Defense

Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi İlkesi

Best Legal Defense

Önleyici Hukuk Hizmeti Sunma İlkesi

Best Legal Defense

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele İlkesi