START-UP HUKUKU

START-UP HUKUKU
Hangi sektörde ya da ekosistemde faaliyet gösterecek olursa olsun, paydaşlara şirket kuruluşunda, ortak girişim ve işbirliği oluşturulması ve bu hususta gerekli sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanmasında, kiralama ve benzeri her türlü ihtiyacın karşılanması süreçlerinde, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, fikri mülkiyet, fonlara erişim, teşvik, hibe ve muafiyetlerden yararlanma, Ar-Ge kuruluş ve denetimi işlemleri, üniversiteler ve özel kuruluşlar ile girişilecek teknoloji işbirlikleri başta olmak üzere, karşılaşılan tüm süreçlerde hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.
- FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ