İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU
Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlara, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile Toplu İş Hukuku alanında menfaatler dengesini gözeterek, iş mevzuatı ve iş hukuku uygulamaları doğrultusunda aşağıda belirtilen hukuki hizmetleri vermekteyiz:

- İş Sözleşmelerinin Hazırlanması, İş Davalarının takibi ve sonuçlandırılması
- İşçi-işveren ilişkilerinde arabuluculuk süreçlerinde temsil görevinin yerine getirilmesi
- İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde, haklı fesih, geçerli nedenle fesih, ikale, emeklilik, evlilik, askerlik, istifa gibi iş kanununda belirtilen nedenlere bağlı ve somut durumun özelliğine uygun hukuki görüş bildirme ve müvekkil adına müzakere etme,
- Gizlilik, know-how, patent, fikir, buluş, ticari sır saklama yükümlülüğü ile rekabet yasağı kapsamında işvereni koruyucu taahhütler ve cezai şartların düzenlenmesi,
- Şirket içi disiplin yönetmelikleri ile yönergelerin hazırlanması, etik ilkelerin belirlenmesi ve çeşitliliğin sağlanması ile ayrımcılık, mobbing ve cinsel tacizin önlenmesine yönelik politika belgelerinin hazırlanması,
- Çalışanların kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin korunması
- Yıllık İzin, mazeret izni, diğer izin ile ikramiye, prim ödemeleri ve diğer sosyal haklara ilişkin uygulamalarının düzenlenmesi,
- İşyeri devri ve iş sözleşmelerinin devri,
- İş Hukukuna uygunluk denetimlerinin yapılması,
- Alt yüklenici ve geçici istihdam ilişkilerinin yönetilmesi, tüm süreçlerde danışmanlık verilmesi,
- İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanması,
- Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine katılım ve müzakere,
- Sendikaların toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine itiraz sürecinin yürütülmesi,
- İş mevzuatı ve uygulama değişikliği halinde gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
- Şirketlerin insan kaynakları ve finans bölümlerine iş hukuku eğitimleri verilmesi.
- FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ