KAMU İHALE HUKUKU

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI KAMU İHALE HUKUKU
KAMU İHALE HUKUKU
Satın alma ve satış sözleşmelerinde kamu ihale hukukuna tabi idareler ve Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş belediye iştirak şirketleri ve anılan idare ve belediye şirketleri ile ticari ilişki içerisine giren şirketlere, ihale süreçlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlıyoruz.

AGB’nin bu alanda sunduğu hizmetlerden bazıları şöyledir: İhale dokümanlarının kontrolü ile uyuşmazlığa neden olabilecek şartname düzenlemeleri ve ihale teklif dosyasında sunulması gerekli belgelere ilişkin rapor hazırlanması, Belediye İştirak Şirketlerine 3-g sözleşmeleri başta olmak üzere satış ve tedarik sözleşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi, İhalelerde yeterlik şartı olarak aranan belgelerin temini için ilgili idare ve şirketlere gerekli başvuruların gerçekleştirilmesi, yurtiçinde teklif sunulacak ihalelerle ilgili olarak teklif dosyalarının hazırlanması ve kontrolünün gerçekleştirilmesi konularında danışmanlık hizmeti verilmesi, ihalelere teklif sunulmadan önce düzenlenmesi gereken asıl işveren-alt işverenlik, ortak girişim ve sair sözleşmelerin hazırlanması, İhalelerin hukuki gerekçeden yoksun şekilde iptal edilmesi ya da ihale kararlarının hukuka aykırı olması durumunda, ilgili İdare’ye ve Kamu İhale Kurumu’na iptal/itiraz/şikayet başvuruları yapılması, dava açılması ve takibi, teklif sunulması planlanan ihalelerin dokümanlarının hukuka aykırı düzenlemeler içermesi halinde gerekli idari başvuruların gerçekleştirilmesi, dava açılması ve takibi, İhale süreci içerisinde, teminat, muayene-kabul, iş deneyimi vb. konularda ortaya çıkacak tüm sorunlarla ilgili gerekli idari başvuruların yapılması ve gerekli davaların açılması,

Kamu ihale sözleşmelerinin haksız nedenle feshi sonucunda uğranılan zararların tazmini amacıyla dava açılması ve takibi, Yurtiçinde ve yurtdışında kamu ihale sözleşmelerinden doğan alacakların ödenmemesi halinde ilgili ülkelerde gerekli icra takipleri ve davaların açılması ve takibi, Yurtiçinde, kamu ihale yasaklılık kararlarına karşı yasaklılığın iptali davasında, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları ile ilgili olarak başlatılan soruşturmalarda ve açılan davalarda, hukuki danışmanlık, avukatlık ve müdafilik hizmetleri verilmesi, Şirketlere, kamu idarelerine, belediye iştirak şirketlerine, Kamu İhale Hukuku eğitimleri verilmesi.
- FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ