GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU
GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU
Kentsel Dönüşüm sürecinde uygulanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca kat malikleri, apartman/site yönetimleri ve inşaat şirketleri için sunduğumuz hukuk hizmetleri genel olarak: İlgili Mevzuat uyarınca tüm süreçte tek tek atılacak adımları gösteren yol haritalarını belirlemek,

İlgili Mevzuat uyarınca kat malikleri ve inşaat şirketleri arasında gerçekleştirilecek toplantıların gündemini ve alınacak kararları hazırlamak, toplantılara katılarak hukuki tavsiyelerde bulunmak, kat malikleri arasındaki toplantılarda maliklere hukuki destek sağlamak, İnşaat şirketleri ile kat malikleri arasında yapılan görüşmelerde, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi, ortak girişim ve sair ortaklıkların kurulması konusunda sözleşmeleri modelleyerek, imzaya hazır hale getirmek, imza sırasında gözetmenlik yapmak, kat maliklerinin teminatları almasında yardımcı olmak, inşaat Şirketleri, bina yönetimleri ve kat malikleri ile görüşmelerde esas oluşturacak tip sözleşmeleri, yönetim planlarını hazırlamak, müzakere aşamasında taraflara pazarlık ve uzlaşma konusunda hukuki destek sağlamak,

2/3 arsa payı çoğunluğunu sağlayan binalarda arsa paylarının ilgili Bakanlık tarafından satışı için satış dosyasını hazırlamak, satışta gözetmenlik yapmak, SPK onaylı değerleme şirketlerine halen mevcut bağımsız bölümlerin paylaşıma esas değerleri için ve Proje seçiminden sonra oluşturulacak yeni bağımsız bölümlerin paylaşıma esas değerleri için puantaj toplantılarında hukuki önerilerde bulunmak,

İmar durumu alındıktan sonra inşaatın hafriyat sürecinin sözleşmelere uygun olarak gerçekleştirilmesinde hukuki destek sağlamak, inşaat süreci ve çevre düzenlemesi işleri ile iskan alınması süresince de sözleşmeye uyulması için gerekli hukuki işlemleri yapmak, Kat Maliklerine ödenecek taşınma ve kira bedeli hususunda süreci takip ederek hukuki hizmet sağlamak, Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tapularının alınması sırasında ve bağımsız bölümlerin kat maliklerine teslimi sırasında sözleşmeye uygun hareket edilmesi için gerekli tüm hukuki işlemleri yapmak olarak sayılabilir. AGB olarak; bunların yanı sıra arazi geliştirme projeleri, gayrimenkul devri, ipotek ve rehin tesisi, ticari ve özel kiralama konularında da danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.
- FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ