TİCARET HUKUKU - ŞİRKETLER HUKUKU

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI TİCARET HUKUKU - ŞİRKETLER HUKUKU
TİCARET HUKUKU - ŞİRKETLER HUKUKU
Şirketler Hukuku alanında; lisans, franchise, alım-satım ve distribütörlük sözleşmeleri başta olmak üzere, tüm ticari sözleşmelerin hazırlanmasında ve birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki hizmet sunmakla birlikte; genel kurul süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, yönetim kurulu üyelerinin atanması, iç yönerge hazırlanması, imza sirkülerlerinin düzenlenmesi gibi günlük ve süreklilik arz eden operasyonel işlemler için de danışmanlık hizmetleri sağlamaktayiz.

Bu danışmanlık hizmetleri kapsamında, ticaret sicil müdürlükleri, vergi daireleri, ticaret il müdürlükleri gibi kurumlar nezdindeki süreçlerin takibi de yer almaktadır

Yerli ve yabancı müvekkillerimize Şirketler Hukuku kapsamında sunduğumuz hizmetlerin bazıları Birleşme ve devralma süreçlerinde (due-dilligence projeleri), şirket denetimleri yapılması ve müvekkillere rapor hazırlanması, birleşme ve devralma sözleşme süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması, Şirketlerin, irtibat bürolarının ve şubelerin kurulması, Genel kurul toplantılarının yürütülmesi, Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili danışmanlık hizmeti sunulması, Yönetim Kurulu kararlarının, iç yönergelerin hazırlanması, iç yönerge değişikliklerinin gerçekleştirilmesi, genel kurul süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, ticaret sicil müdürlüklerinde günlük operasyonların yürütülmesi, Şirket ana sözleşmelerinin, hissedar sözleşmelerinin ve hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması, Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, Kurumsal yönetim ve yöneticinin hukuki ve cezai sorumluluğu hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi olarak sayılabilir.
- FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ