UYUM VE İÇ DENETİM

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI UYUM VE İÇ DENETİM
UYUM VE İÇ DENETİM
Beyaz yaka suçları ile yolsuzlukla mücadele, rüşvetin, mobbing, cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarının önlenmesi, çıkar çatışmalarının önlenmesi ve giderilmesi konularında şirketlere, mevzuata uyum için şirket içi denetimler yapmakta, şirketlere eğitim vermekte, anılan konularda somut duruma ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamakta, mevzuata uyum için gerekli etik ilkeler, yönerge, yönetmelik ve politika belgelerinin hazırlanmasında hukuk hizmeti sunuyoruz.
- FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ - FAALİYET ALANLARIMIZ