Av. KÜBRA KALSIN IŞIK

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI Av. KÜBRA KALSIN IŞIK
Av. KÜBRA KALSIN IŞIK
Av. Kübra Kalsın Işık, lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde birincilik derecesiyle tamamlamış, onur derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek lisansını (LL.M Master of Laws in International Commercial and Business Law) Michigan State Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde %100 başarı bursu ile bitirmiştir.

Bu süre zarfında, Michigan State Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak Türk ve Amerikan Hukuku’nda usul hukukuna ilişkin araştırma ve kitabın derlenmesine ilişkin çalışmalar yürütmüştür. Yapmış olduğu araştırma “Civil Litigation For Foreign-Educated Lawyers, Prof. Nicholas J. Wittner by Aspen Custom Publishing Series, Wolters Klüwer” adlı kitapta yer almaktadır ve Michigan State Üniversitesi başta olmak üzere Amerika’nın birçok üniversitesinde ders kitabı olarak okutulmaktadır.

İleri düzeyde akıcı şekilde İngilizce bilen Av. Kübra Kalsın Işık, müvekkil portföyünün ağırlıklı olarak uluslararası ve yabancı sermayeli şirketlerden oluştuğu hukuk bürolarında, hukuki danışmanlık hizmetlerini Türkçe ve İngilizce olarak yürütmüştür. Çalışmalarını yoğunlukla Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralmalar ve Uluslararası Hukuk alanlarında gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de yabancı sermayeli şirket, joint venture kuruluşları, bu şirketlerin ana sözleşmelerinin, hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, anonim ve limited şirket genel kurullarının hazırlanması, tescili; Şirket birleşme ve devralmalarının Rekabet Kurumu’na bildirimlerinin yapılması, Yabancı sermayeli şirketlerin her türlü danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, distribütörlük vb. konularda çeşitli sözleşmelerin, protokollerin, niyet mektuplarının hazırlanması, 3. kişiler ile sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi; Türk Hukuku ve uygulamaları konusunda Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, Yabancılar Hukuku, İş Hukuku, EBRD mevzuatı ve sair konular dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir. Aynı zamanda, yeni kurulan şirketlerin iş yeri açılış işlemlerinin tamamlanması, gayrimenkul satış ve devir işlemlerinin yürütülmesi, yabancı uyruklu şahıslar adına ikamet tezkeresi alınması, vatandaşlık başvurusunda bulunmak gibi alanlar da uzmanlık alanları arasında sayılmaktadır.
- AVUKATLARIMIZ - AVUKATLARIMIZ - AVUKATLARIMIZ