Av. NAZ DENİZ AK KALSIN

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI Av. NAZ DENİZ AK KALSIN
Av. NAZ DENİZ AK KALSIN
Av. Naz Deniz Ak lise eğitimini Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra Tours (Fransa) Hukuk Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimi almış ve İstanbul Barosu’na kabul edilmiştir.

Kendisi özel hukuk alanında Yeditepe Üniversitesi’nde tezli yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup, ağırlıklı olarak ticaret hukuku, spor hukuku, teknoloji hukuku ve siber suçlar ile kişisel verilerin korunması hukuku alanlarında çalışmaktadır.

İleri derecede Fransızca ve İngilizce bilgisine sahip olan Av. Naz Deniz Ak, staj döneminden itibaren Spor Hukuku alanında çalışmış; bu alanda İngilizce ve Fransızca sözleşmeler hazırlamış; CAS kararları üzerine araştırmalar yapmıştır.

İstanbul’da bulunan saygın bir Hukuk Bürosu’nda Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku departmanındaki çalışmaları sırasında, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı önderliğinde, Spor Hukuku’nda Fransız Futbol Disiplin Talimatı ve CAS kararları konusundaki başarılı çalışmalara katılım sağlamıştır. Profesyonel çalışma hayatı boyunca şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillere hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti sunmuştur. Aynı zamanda müvekkillere sözleşme yönetimi, ticari davalar, iş davaları ve icra takibi alanlarında da hizmet vermiştir.

2019 yerel seçimleri sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı anonim şirketlerin yeniden yapılanması süreçlerinde görev almayı kabul ederek, Büyükşehir Belediyesi'ne ait bilişim ve akıllı şehirler faaliyeti yürüten bir teknoloji şirketinde hukuk biriminin kurulmasına katkıda bulunmuş; Hukuk ve Regülasyon Müdürlüğü’nde avukat olarak göreve başlamıştır.

Müdürlükte, hukuk ve ihale ekibinin çalışmalarını yürütürken, risk yönetimi ve önleyici hukuk hizmeti sağlanması ile projelerin geliştirilmesi ve yapılandırılması ve ticari kararların alınmasında şirkete rehberlik edecek kurum içi avukatlık anlayışını benimsemiştir. Akıllı şehir endeks yazılımı, akıllı kavşak kontrol sistemleri, araç takip sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri yazılımları, plaka ve yüz tanıma sistemleri, akıllı atık yönetim sistemleri, deprem sensörleri, elektrikli araç dönüşümü, lityum iyon pil ve güneş panelleri başta olmak üzere güneş enerjisi depolama sistemleri gibi bilişim ve akıllı şehir uygulamalarına ilişkin çözümlere yönelik ürün ve hizmet sözleşmeleri, start-up’lar, kuluçka merkezleri, üniversiteler ve TTO’lar ile akdedilen işbirliği ve ortaklık sözleşmeleri ile mal ve hizmet alımı sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri ve kamu ihale sözleşmeleri başta olmak üzere her türden sözleşmenin hazırlanması ve incelenmesi şirketin ihale süreçlerinin yönetilmesi ve denetlenmesi, şirketin Ar-Ge ve İnovasyon Müdürlüklerine geliştirdikleri ürün ve hizmetlere dair idari otoriteler ve düzenleyici kurumlar nezdinde yapılması gerekli başvuru, tescil, belge ve ruhsat temini süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması desteğinin sağlanması, Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajanslarına sunulacak projelere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi ile Ar-Ge denetimi, fikri ve sınai mülkiyet ile kişisel verilerin korunması hukuku alanlarında danışmanlık sağlanması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması ve şirket genel kurulların gerçekleştirilmesi, işveren-çalışan ilişkileri ve günlük iş hukuku operasyonlarının yürütülmesi, dava ve icra takibini üstenen ekiplerin yönetilmesi gibi kurumsal konularda şirket içi hizmet vermiştir.

Ak Barak Avukatlık Ortaklığı’nın kurucu ortağı olarak mesleki faaliyetine devam etmektedir.
- AVUKATLARIMIZ - AVUKATLARIMIZ - AVUKATLARIMIZ