Av. ESENYEL BARAK BAL

AK BARAK AVUKAT ORTAKLIĞI Av. ESENYEL BARAK BAL
Av. ESENYEL BARAK BAL
Av. Esenyel Barak Bal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olmuş ve 2001 yılında İstanbul Barosuna kabul edilmiştir. Aynı yıl kendi hukuk bürosunu kurmuş ve 2010 yılına kadar, ticari davalar, tüketici davaları, iş davaları, idari işlemlerin iptali ile tam yargı davaları, kat mülkiyeti davaları ve ceza davaları başta olmak üzere dava takibi ve icra takipleri alanında faaliyet göstermiştir.

2010 yılında, ağırlıklı olarak Türkiye’deki Fransız sermayeli şirketlere hizmet sunan bir avukatlık ortaklığında çalışmaya başlamış ve Kasım 2019’a kadar, due-dilligence süreçleri ile birleşme ve devralma projelerinde yer almış; enerji, madencilik, otomotiv, pos cihazı ve ödeme kaydedici cihaz, e-ticaret, ilaç, kozmetik, biyosidal, gıda ve gıda takviyesi, hava yolcu ve kargo taşımacılığı ile lüks tüketim malları sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmuştur.

2019 yerel seçimleri sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı anonim şirketlerin yeniden yapılanması süreçlerinde görev almış; belediye iştiraki olan bir bilişim ve akıllı şehir teknolojisi şirketinde hukuk birimini kurmuş; anılan şirkette Hukuk ve Regülasyon Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mart 2021’e kadar görev yapmıştır. Müdürlükte, hukuk ve ihale ekibinin yönetimini üstlenerek, risk yönetimi ve önleyici hukuk hizmeti sağlanması, projelerin geliştirilmesi ve yapılandırılması ile ticari kararların alınmasında şirkete rehberlik edecek kurum içi avukatlık anlayışını benimsemiştir.

Av. Esenyel Barak Bal; sözleşme yönetimi ve denetimi ile ticari davalar, reklam kurulu şikayetlerinin takibi ile reklam kurulu kararlarına itiraz, iş kazası, işe iade ve işçilik alacakları davaları, toplu iş sözleşmesi müzakereleri, taşıma hukuku davaları, gayrimenkul davaları, konkordato davaları, gümrük ve vergi davaları, bilişim ve akıllı şehir ürün ve hizmet sözleşmeleri, start-up’lar- kuluçka merkezleri- üniversiteler- TTO’lar ile akdedilen işbirliği ve ortaklık sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, kamu ihale sözleşmeleri, Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları proje sözleşmeleri, Ar-Ge kuruluşu ve denetimi, kişisel verilerin korunması hukuku, fikri mülkiyet ile endüstriyel tasarım ve marka davaları konusunda yetkinleşmiştir. Av. Esenyel Barak Bal; Tüketici Hukuku alanında ayıplı mal ve hizmetler ile ürün toplatma konularında dava yoğun çalışan Türkiye’nin ilk avukatlarındandır

1986 yılında kurulan Tüm Tüketicileri Koruma Derneği ile birlikte tüketicinin bilinçlenmesi ve korunması amacına yönelik kitlesel eğitimler vermiş, şirketlere; piyasa gözetimi ve denetimi konusunda ve mesafeli satış sözleşmeleri, doğrudan satış sözleşmeleri (kapıdan satış) ile devre tatil sözleşmelerinin hazırlanması, ürün etiketi, fiyat ve tarife düzenlemelerine uygunluk, garanti belgesi ve yetkili servis yetkisi alınmasında danışmanlık hizmeti sağlamış; Tüketici Hakem Heyet Heyetlerine işlerlik kazandırıcı uygulamalar geliştirerek bakanlık il teşkilatına ve kaymakamlıklara hukuk desteği sağlamıştır.

2013 yılından beri Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı marka vekilidir. Av. Esenyel Barak Bal İngilizce bilmektedir. Teknoloji ile hukukun kesiştiği alanlarda özellikle akıllı şehirler ile kripto para ve blockchain uygulamalarına dair konularda araştırmalar yapmakta ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ak Barak Avukatlık Ortaklığı’nın kurucu ortaklarındandır.

Üyelikler:
İstanbul Blokzincir Kadınları Derneği (“Istanbul Blockchain Women”)
Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (“TTKD”)
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Vakfı.
European Legal Tech Association
PEM Patent ve Marka Vekilleri Derneği
- AVUKATLARIMIZ - AVUKATLARIMIZ - AVUKATLARIMIZ