HAKKIMIZDA

Ak Güler Barak Avukatlık Ortaklığı, hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi için mesleğin farklı çalışma alanlarında uzmanlaşıp; uzun yıllar boyunca edindikleri bilgi ve tecrübelerini bugünlere taşıyarak bir ortaklık çatısı altında birleştirme kararı alan Av. Naz Deniz Ak, Av. Meral Güler ve Av. Esenyel Barak Bal tarafından kurularak avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaya başlamıştır.

Ak Güler Barak; farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine, ticari ihtiyaçlarına göre şekillenecek risk yönetimi ve uyuşmazlığı önleyici hukuk hizmeti sağlar; uyuşmazlığın önlenemediği hallerde, hukuki meselelerin çözümü ve uyuşmazlığın giderilmesi için müvekkillerine, onların menfaatini azami düzeyde koruyacak pratik ve ekonomik çözümler sunar.

Ak Güler Barak; avukatlık hizmetini, sadece önleyici hukuk hizmeti ve tahkim, arabulucu, dava ve icra takibi süreçlerini kapsayan uyuşmazlık yönetimi ile sınırlandırmaz. Ak Güler Barak Avukatlık Ortaklığının ortaklarının her biri, müvekkillerinin başarılı iş sonuçlarına ulaşılabilmesi için proje geliştirme, yapılandırma ve önemli ticari kararların alınması hususlarında onlara rehberlik eden bir avukatlık hizmeti anlayışını içselleştirmiştir.

AGB Ortaklığı - Hakkımızda