Av. MERAL GÜLER

Av. Meral Güler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1975 yılında mezun olmuştur. 1994 yılına kadar Ankara'da aile hukuku, ticaret hukuku, icra ve iflas hukuku, gayrimenkul hukuku ve kira hukuku alanlarında avukatlık mesleğini icra ederek gayrimenkul ve kira davaları başta olmak üzere, dava ve icra takibi konularında uzmanlaşmıştır.

1994 yılında hukukçu kimliğine yeni bir hane ekleyerek, bu tarihten 2018 yılına kadar Noter olarak görev yapmıştır. Türk Hukuku’na dahil her türlü belgenin belgenin/sözleşmenin düzenlenmesi, vasiyetnamelerin düzenlenmesi ve ilgili diğer işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte imzalarının onaylanması, protesto, ihbarname, ihtarname, tespit, emanet işleri, defter tasdikleri gibi binlerce iş ve işlemin gerçekleştirilmesini sağlayarak, hukuk güvenliğinin sağlanması ve korunması ile birlikte adliyelerin iş yükünü azaltacak uyuşmazlık önleyici hukuk hizmetleri sunmuştur.

Ankara 1 Noterliği’nden sonra İstanbul’da Beyoğlu 35. Noteri olarak görev yapmıştır. 2018 yılında emekliye ayrılarak avukatlık mesleğine geri dönmüştür. Av.Meral Güler; 6306 Sayılı Kanun kapsamında, kentsel dönüşüm ve rezerv alan ilan edilen gayrimenkullerin yeniden inşaatının yapılması ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ile taşınmazların icra yoluyla satılması ve tarafların hak ve yükümlülükleri konularında gerek inşaat şirketlerine ve yatırımcılara gerekse kat maliklerine köklü tecrübesiyle avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Aile Hukuku alanında vasiyetname hazırlanması ile gayrimenkul hukuku alanında inşaat şirketleri ile kat malikleri arasında akdedilen kat karşılığı inşat sözleşmelerinin, hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmelerinin, ortak girişim ve sair ortaklıkların kurulması konusundaki sözleşmelerin hazırlanması Av. Meral Güler’in ana faaliyet konularıdır.

45 yıllık köklü hukuk birikimi ve engin tecrübesi ile halen İstanbul Barosu’na bağlı avukat olarak mesleğini icra eden Av. Meral Güler; Ak Güler Barak Avukatlık Ortaklığı’nın kurucu ortaklarındandır.